HUISREGELS HEINOSE POMPDAGEN

Er mag tijdens Pompdagen heel veel, maar sommige dingen kunnen beslist niet! We zijn daarom genoodzaakt de volgende huisregels te hanteren.

 

Terrein

 • Onder het feestterrein wordt het centrum van Heino verstaan (Hof van Rakhorst, Dorpsstraat, Canadastraat, Marktstraat, Marktplein en directe omgeving) .

Legitimatie

 • Het is sinds 1 januari 2005 bij wet geregeld dat een ieder ouder dan 14 jaar zich moet kunnen legitimeren. Wanneer daar aanleiding toe is, kan de organisatie of de beveiligingsorganisatie u vragen om uw legitimatie bewijs.

Drank

 1. Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder.
 2. Alle bezoekers van 18 t/m 21 jaar die alcoholhoudende dranken willen gebruiken, moeten een gratis bandje halen bij Buuffie's, De Baron, Marktzicht of bij het muntenloket in de Hof van Rakhorst. Er zal daarbij om een geldig legitimatie worden gevraagd. Het bandje moet duidelijk zichtbaar om een pols gedragen worden.
 3. Het is verboden glaswerk en blikjes mee te brengen naar het feestterrein. Aangebroken glazenflessen en blikjes wordt door de beveiligingsorganisatie in beslag genomen.

Hinderlijk gedrag

 1. Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiligingsorganisatie) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering van het feestterrein.
 2. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 3. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 4. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.

Drugs en wapens

 1. Personen in bezit en/of onder invloed van drugs, waaronder ook lachgas worden verstaan, zullen toegang tot de feestterrein worden geweigerd. Binnen het feestterrein is drugsgebruik en/of het dealen ervan ten strengste verboden. Bij constatering zal de politie worden ingeschakeld.
 2. Personen in bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, zal de toegang tot de feestterrein worden geweigerd. In dat geval wordt altijd de politie ingeschakeld.
 3. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden kunnen in beslag genomen worden, zulks ter beoordeling van de beveiligingsorganisatie.

Clubkleding

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het feestterrein of te verwijderen van het evenement en/of feestterrein.

Roken

 1. Roken op het feestterrein is alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen en onder overkappingen mag niet worden gerookt.
 2. Er kan worden opgetreden tegen een ieder die zich niet aan deze wetgeving houdt.

Toiletten

 1. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik (verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan).
 2. Wildplassen is verboden.

Afval

 1. Houdt het feestterrein schoon en werp uw afval in de daarvoor bestemde en ruimschoots aanwezige afvalbakken
 2. Deelnemers aan een van de (rommel)markten dienen zelf voor de afvoer van hun afval te zorgen.

Aansprakelijkheid

 1. De Stichting Heija Heino, organisator van de Heinose Pompdagen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel bij bezoeker en/of zijn of haar bezittingen. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing
 2. Het betreden van het feestterrein is op eigen risico.

Ontzeggingen

 • Constatering van overtreding van een dezer artikelen kan voor de overtreder een ontzegging voor de rest van het evenement betekenen.

Foto- en filmopnamen

 1. Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie hiervoor en ook, om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor uitsluitend PR- en promotiedoeleinden voor de Heinose Pompdagen. Indien u geen toestemming wilt verlenen dan dient u dit minimaal 24 uur voor het betreden van het evenemententerrein kenbaar te maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Tijdens het evenement worden beveiligingsopnames gemaakt. Het tijdens het Pompdagen verantwoordelijke beveiligingsbedrijf (Veneberg Security Team) is hiervoor gemachtigd door het bevoegd gezag.

Flyers/Posters

 • Het is alleen toegestaan te flyeren en/of posters/banners/spandoeken op te hangen binnen het feestterrein na schriftelijk akkoord van de organisatie. 

Overige bepalingen

 • In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie cq beveiligingsorganisatie maatregelen nemen ten gunste van het evenement.

 

© All rights reserved. |  Ontwerp & ontwikkeling: Blinck