NIEUWS

Update Pompdagen 2021

Helaas nog geen lachende gezichten in ’t Hof van Rakhorst

                                     pompdagen 21 update web

Beste Heinoërs,   

helaas – maar via deze weg – willen we jullie informeren – namens het bestuur en de rest van de organisatie, dat dit jaar vanwege de kaders die nu nog onduidelijk zijn over wat wel en niet kan, de Pompdagen in de dorpskern zoals we dat gewend zijn, niet door kunnen gaan.

We hebben de afgelopen periode met de organisatie en met de horeca gekeken of het wel mogelijk is, maar bij deze moeten we jullie toch meenemen in het feit dat de oorspronkelijke Pompdagen niet door kunnen gaan.

We kijken op dit moment met de organisatie (en horeca) of er nog iets anders mogelijk is. Mocht dat zo zijn, dan zullen we jullie daar uiteraard over informeren.

Wij hopen dat dat kan en zullen ons de komende tijd inzetten voor een mogelijk alternatief.

Zodra er bekend is wat kan en mag, komen we opnieuw ‘in de lucht’.

Een teleurstelling voor nu, maar we hopen elkaar volgend jaar allemaal weer te kunnen begroeten in de dorpskern.

“Dat is toch waar het om gaat, voor Heino – door Heino in ons prachtige centrum van Heino”, aldus Gerben Korten (voorzitter) namens het voltallige bestuur en organisatie. In ieder geval tot volgend jaar!

 

NB: Losse elementen kunnen mogelijk wel doorgang vinden. Een goed voorbeeld hiervan is de Pomptoertocht die net als vorig jaar – met in achtneming van de richtlijnen, ook dit jaar gereden kan worden. Voor meer informatie klik hier 

                   

© All rights reserved. |  Ontwerp & ontwikkeling: Blinck